Pittens en Partners

Ga naar de inhoud


Wij leveren administratieve en fiscale diensten voor het Midden- en Kleinbedriif in Nederland.
Voor onze zakelijke klanten verzorgen wij de financiële administratie inclusief de loonadministratie. Wij stellen jaarrapporten samen en verzorgen alle fiscale aangiftes die nodig zijn in Nederland. Bovendien staan wij onze klanten bij met advies op allerlei gebied.
Daarnaast verzorgen wij voor onze particuliere klanten de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Verwerken financiële administraties
Wij verzorgen financiële administraties bij ons op kantoor, of op uw locatie. Ook kunt u ervoor kiezen zelf de administratie te verwerken. In dat geval kunnen wij u daarin begeleiden en van advies voorzien. Voor het verwerken van administraties werken wij met het boekhoudprogramma King van Quadrant software. Daarnaast beschikken wij over een licentie van Snelstart, maar ook met diverse andere pakketten zijn wij bekend.

Loonadministraties
Indien u personeel in dienst heeft, kunnen wij de loonadministratie verzorgen. Wij maken de loonstroken voor uw werknemers, de aangifte loonbelasting voor de belastingdienst en de benodigde aangiftes voor het pensioenfonds. Wij stellen arbeidscontracten op en begeleiden u bij het aannemen en ontslag van werknemers.
Voor de loonadministratie werken wij met het programma Microloon.

Samenstellen jaarrapport
Na afloop van het jaar stellen wij een jaarrapport voor u samen. Uit dit rapport blijkt hoe uw onderneming heeft gedraaid in het voorbije jaar. Dit rapport dient als basis voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Daarnaast wordt ook de bank via dit rapport geïnformeerd over de stand van uw onderneming indien de bank daarom vraagt.

Fiscale aangiftes
Wij verzorgen alle fiscale aangiftes in Nederland, die voor u van toepassing zijn.
Zoals :
BTW
Loonbelasting
Inkomstenbelasting
Vennootschapsbelasting
Dividendbelasting
Schenkingsrecht
Successierecht
Voor onze fiscale aangiftes werken wij met de software van Elsevier.

Overig advies
Naast alle reguliere diensten kunt u bij ons terecht voor overig advies over alles wat met uw onderneming te maken heeft. Wij proberen u daarin bij te staan en te adviseren. Als het onze capaciteiten te boven gaat, denken wij mee over het inschakelen van de juiste professional.

Terug naar de inhoud